Massuppdatering/RSK-filen

Publicerad: 18 nov 2014

Snart kommer vi att lägga ut en ny funktion för massuppdatering: RSK-filen. Med RSK-filen kan du uppdatera flera RSK-nummer samtidigt och du kan uppdatera all information som får uppdateras. I manualen finns en matris som visar vilka fält och vilken information som får ändras.

Till exempel får benämningarna fortfarande inte ändras på produkter som ligger ute på www.rskdatabasen.se. All ändring/tillförande av information på benämningar måste gå via VVS-Info, eftersom det finns ett regelverk kring detta (finns i VVSIN under ”Systemadministration/Manual/VVS-B”).

Det har också tillkommit en del nya förpackningstyper och -funktioner som även de finns beskrivna i kapitlet om Massuppdatering/RSK-filen. De nya förpackningstyperna och -funktionerna är enligt GS1 standard. Vi har valt att följa GS1 eftersom det gagnar alla i informationskedjan om informationen följer samma standard. Ett utdrag ur manualen finns att läsa här.

Grunden för all informationshantering, massuppdatering och/eller tillägg i benämningar, utgår från filen ”Ladda hem” som ni får ut via ”Nummeradministration/Ladda hem” i VVSIN.