Ny ledamot i RSK-tekniska rådet

Publicerad: 20 sep 2017

VVS-fabrikanternas Råd har utsett Bengt Isaksson, Uponor som ny ledamot i RSK-tekniska rådet. Bengt ersätter Jaana Petherbielke som slutat på Cupori. Vi vill tacka Jaana för hennes tid i RSK-tekniska rådet och hälsa Bengt välkommen.

Om RSK-tekniska rådet:

RSK-tekniska rådets (RTR) roll är att säkerställa kvaliteten i RSK-databasen genom att ta beslut, eller ta fram beslutsunderlag, för alla frågor som rör RSK-systemets innehåll, hantering och regelverk. Detta gör att hela RSK-systemet byggs på branschbeslut vilket i sin tur säkerställer att RSK-databasen innehåller och hanterar den information som branschen efterfrågar.

De har också till uppgift att förvalta RSK-formatet. RSK-formatet är ett standardiserat format för att samla in och sprida produktinformation från leverantör, importör eller agent till VVS-grossist eller annan aktör som har nyttjanderättsavtal med VVS-Information.