Ny produktflik för Vattenfelsbrytare

Publicerad: 18 nov 2014

Av historiska skäl har vattenfelsbrytarna hamnat på lite olika produktflikar, varav ingen har varit riktigt bra.

Därför har vi nu skapat en egen underflik för vattenfelsbrytare – ”10 Mätinstrument > Vattenfelsbrytare”.

Alla aktiva RSK-nummer som har haft ”Vattenfelsbrytare” angivet i benämningselementet ”Produkt” har i samband med detta flyttats till den nya produktfliken.