Ny tillförordnad VD i VVS-Information AB

Publicerad: 22 jan 2015

Då nuvarande VD Ulf Timerdahl har valt att söka nya utmaningar.

Utanför VVS-Information kommer Mats Rosman med omedelbar verkan att gå in som tillförordnad VD i VVS-Information . Mats kommer axla denna rollen parallellt med sin roll som VD i Rörgrossistföreningen. Mats har en lång och gedigen erfarenhet från VVS Branschen där han har innehaft många ledande befattningar.

Då Mats endast går in som tillförordnad VD har styrelsen initierat sökandet efter en ersättare som VD efter Ulf Timerdahl.

Vi vill tacka Ulf för sin tid och sitt engagemang i bolaget  och önskar honom all lycka till i sina framtida utmaningar.

Anders Mårtensson
Styrelseordförande, VVS-Information