Ny VD anställd hos VVS-Information AB

Publicerad: 19 feb 2015

Hans Karlsson har anställts som VD och börjar den 1 maj 2015 som VD för VVS-Information.

Hans kommer närmast från en befattning som Projektledare inom Sveriges Elgrossister (SEG) där han varit anställd sedan 2010 och innan dess var han IT-chef inom elgrossisten Selga under flera år.

Med Hans bakgrund och erfarenheter kommer Hans att vara väl rustad at ta sig an de utmaningar som VVS-Information Data AB står in för de närmaste åren.
Hans är relativt förtrogen med verksamheten inom VVS-Information Data AB då ett flertal projekt drivits tillsammans mellan VVS-Information och SEG. Detta gör att Hans kommer ha en kort startsträcka in i sin nya roll som VD för VVS-Information.

Vi hälsar Hans välkommen till VVS-branschen!

Fram till Hans tillträdesdatum (1/5 2015) kommer Mats Rosman kvarstå som Tf VD.