Nyhet ETIM 9.0

Publicerad: 2 feb 2023

ETIM 9.0 är nu fullt översatt till svenska och är implementerad i VVSin och RSK-databasen. ETIM 9.0 är ett resultat av totalt 4879 ändringsförfrågningar (en ändringsförfrågan kan innehålla flera olika ändringar), så kallade RFCs, för hela modellen. Många av dessa är mindre ändringar, men det finns även större ändringar där klasser byggts om och slagits ihop. Det främsta exemplet inom ETIM VVS är klassen för elektroniska blandare som tagits bort och i stället har de elektroniska egenskaperna lagts till inom respektive blandarklass. Detta är en stor förbättring, både för den som ska lägga in informationen och för slutanvändaren. En annan stor förändring är inom klasserna för Radiatorer, Konvektorer och Handdukstorkar där nu anslutningar specificeras och beskrivs på ett annat sätt än tidigare.

Det har också skett ett stort översättningsarbete, inte bara att hela modellen är översatt till svenska utan en genomgång av modellen har gjorts av ETIM International där man plockat bort flertalet av de dublettvärden och dublettegenskaper som funnits, vilket underlättar för de som administrerar modellen men även för den som hämtar och lämnar data. Den befintliga svenska översättningen har även gåtts igenom och förbättrats. Även flertalet synonymer har lagts till vilket underlättar när man söker ETIM-klass i antingen VVSin eller i ETIM CMT.

För att underlätta för er RSK-innehavare så har vi i de fall klasser har utgått och ersatts med någon annan gjort denna flytt åt er. Även i de fall där egenskaper och eller värden förändrats men med samma betydelse så har vi ändrat detta. För de större förändringarna in ETIM Blandare och ETIM Radiatorer har vi haft separata webbinarier där vi informerar om dessa förändringar mer i detalj.

Vår rekommendation är att ni nu passar på och ser över ert sortiment. Detta då det finns fall där egenskaper och värden ändrats, men betydelsen är något annorlunda än tidigare eller att det finns flera ersättare. Exempel:

I sådana fall har vi inte flyttat någon data eftersom vi inte kan säkerställa att den som lämnat information i de utgångna egenskaperna menar samma sak som i de nya.

Flertalet material, materialkvaliteter och färger har lagts till på många klasser. Detta medför att om du tidigare inte kunna specificera material eller färg utan att du angett ”Övrigt” så är det stor chans att du nu kan specificera detta.

Kontakta oss om ni vill få en detaljerad förteckning över förändringar mellan versionerna.