Nyheter från RSK-tekniska rådet (RTR)

Publicerad: 5 okt 2015

Den 23 september träffades representanter från leverantörer och grossister i VVS-Informations lokaler.

RTRs roll är att säkerställa kvaliteten i RSK-databasen genom att ta beslut, eller ta fram beslutsunderlag, för alla frågor som rör RSK-systemets innehåll, hantering och regelverk. Detta gör att hela RSK-systemet byggs på branschbeslut vilket i sin tur säkerställer att RSK-databasen innehåller och hanterar den information som branschen efterfrågar.

RTR träffas en gång i kvartalet och en gång i månaden hålls telefonmöten, detta för att få så korta ledtider som möjligt.
På senaste mötet diskuterades bland annat den praxis som gäller vid byte/ändring av teknisk produktinformation, hur artiklar som består av flera RSK-nummer ska hanteras och hur de RSK-nummer som påverkas av de nya legeringsreglerna som träder i kraft i juli 2016 ska hanteras.

Det händer mycket i VVS-branschen och tack vare RTR kan RSK-databasen gå i takt med branschen och möta dess behov när det kommer till produktinformation.