Om användningen av RSK-nummer

Publicerad: 17 okt 2014

Grundregler för användning av RSK-nummer.

RSK-nummer har ibland använts på ett icke avsett sätt. Vi vill därför göra användare av RSK-systemet uppmärksamma på några grundregler för detta.

användningen av RSK-nummer

Dessa är viktiga regler för att vi i framtiden tillsammans skall ha en databas som förenklar och tryggar informationsflödena i branschen:

  • RSK-nummer får enbart förekomma i handeln utifrån ett giltigt och aktivt avtal med VVS-Information.  Endast nummer som är registrerade som aktivt i RSK-Databasen får användas.
  • RSK-nummer som tilldelats en enskild innehavare får enbart användas för den unika produkt som tilldelats numret. Att använda andras unika nummer kan betraktas som missledande marknadsföring.
  • Den information om ett RSK-nummer som finns i RSK-databasen och som angetts av RSK-numrets innehavare utgör grund för spårbarhet samt spridning till många aktörer. Minsta ändring av produkten måste därför anmälas till VVS-Information. Detta, som alla ändringar, kan endast göras av registrerad innehavare av ett RSK-nummer.
  • VVS-Information förvaltar varumärket RSK och har upphovsrätten till alla nummer i RSK-systemet. Nyttjande av varumärket RSK på marknaden kräver ett nyttjanderättsavtal med VVS Information. Detta är en grundpelare för varumärket och för att säkerställa att alla följer de gemensamma spelreglerna kring RSK.