Rättningar RSK-nummer (RSK-tekniska rådet)

Publicerad: 17 okt 2016

Under RSK-tekniska rådets möte 2016-09-20 beslutades det om rättning av ett antal felregistrerade artiklar. Berörda RSK-nummer är:

  • 8575849
  • 8575833
  • 8575847
  • 8575850
  • 8190998
  • 8190996
  • 8190997
  • 5885991

Artikel med RSK-nummer 5885991 kommer även att kompletteras med mer information.