Redovisning av elektronik i iBVD

Publicerad: 5 okt 2022

Långa leverantörsled och snabba byten av underleverantörer är ett av de hinder som gör det svårt att ge korrekta redovisningar av innehållet i elektronik. Det är orsaken till att bland andra Byggvarubedömningen har infört en särskild bedömning enligt elektronikkriterier. Läs mer: https://byggvarubedomningen.se/bedomningar/elektronikkriterier/

För att på ett enhetligt sätt redovisa elektronik i miljödeklarationen för installationsprodukter, iBVD, har vi infört möjligheten att ange om produkten innehåller elektronik. För produkter som innehåller elektronik sker sedan redovisning av ingående elektronik samlat som en komponent ”Elektronik” i innehållsdeklarationen. På så sätt kan man ange andelen elektronik av totala varan i viktprocent, även om inte allt ämnesinnehåll kan särredovisas.

För redovisning av elektronik ska följande anges,

  • Andel elektronik av totala varan i viktprocent
  • Ämnen upptagna på kandidatförteckningen överstigande 0,1 viktprocent
  • Ämnen och/eller namngivna huvudfunktioner/komponenter (efter bästa förmåga)

Redovisning av innehåll för elektronik på ämnesnivå ska ske efter bästa förmåga (redovisa det du säkert vet ingår i din vara, inga schabloner eller andra typer av uppskattningar eller gissningar).

För produkter innehållande elektronik ska även intyg om efterlevnad av RoHS-direktivet finnas.