Rörgrossisterna uppdaterar klassiskt rörsortiment

Publicerad: 28 jul 2018

Trots att produktutvecklingen i VVS-branschen är snabb så används fortfarande det ”klassiska rörsortimentet” med gängrör, aducerade rördelar och liknande med jämna mellanrum. Dessa produkter har hängt med sedan långt innan VVS-grossisterna på 1940-talet införde den gemensamma produktkatalogen, som numera i modern form går under namnet RSK-databasen.

Men även om de gamla rördelarna ser likadana ut som förr, så har den digitala informationen om dem inte hängt med. Detta har Svenska Rörgrossistföreningen VVS (RGF) uppmärksammat, som är innehavare av dessa RSK-nummer, och därför har de nu startat upp ett projekt för åtgärda bristerna.

Åtgärderna, som utförs av Branschkonsult.se, består i att uppdatera över 2 000 RSK-nummer med digital information. Kompletteringen omfattar ETIM-data, utökade beskrivningar, enhetliga bilder och annan relevant information. Allt för att underlätta för hela VVS-branschen när det gäller att få korrekt och kvalitetssäkrad information från RSK-databasen. Den uppdaterade informationen kommer succesivt under höst och vinter 2018 att läggas in i RSK-databasen av Branschkonsult.se.

Fotnot:
ETIM står för ”European Technical Information Model”. Det är en internationell standard som innefattar tekniska specifikationer och egenskapsdefinitioner för produkter inom VVS, el, bygg och skeppsbyggnad. För närvarande tillämpas modellen i ett 15-tal länder.

Rörgrossisterna uppdaterar klassiskt rörsortiment

Vid frågor går det bra att kontakta Christer Nordemo eller Ulf Jonson på telefon eller e-post enligt nedan.

Ulf Jonson, 0706-580190, ulf.jonson@branschkonsult.se
Christer Nordemo, 0706550768, christer.nordemo@branschkonsult.se