RSK-tekniska rådet beslutar om ändring på en av Mora Armaturs artiklar

Publicerad: 16 dec 2015

Under RSK-tekniska rådets möte 2015-11-25 beslutades det att godkänna rättning av felregistrerad uppgift på en artikel.

Artikeln hade fått fel c/c-mått registrerat och RSK-tekniska rådet beslutade att nytt RSK-nummer inte behöver sökas utan att rättningen kan godkännas. Berört RSK-nummer är:

RSK-databasen är nu uppdaterad med det korrekta c/c-måttet.