RSK-tekniska rådet beslutar om rättning på Xylems artiklar

Publicerad: 17 nov 2015

Under RSK tekniska rådets möte 2015-10-26 beslutades det att godkänna rättning av felregistrerade uppgifter på sex stycken olika artiklar.

Samtliga artiklar hade fått fel bygglängd registrerad och RSK tekniska rådet beslutade att nya RSK-nummer inte behöver sökas utan att rättningen kan godkännas.

Berörda RSK-nummer är:

RSK-databasen är nu uppdaterad med de korrekta bygglängderna.