RSK-tekniska rådet godkände önskan om storleksändring på Brandpostskåp

Publicerad: 11 dec 2017

Noha Norway AS önskade ändra mått på ett antal Brandpostskåp från 795x795x200mm (BxHxD) till 795x795x180mm (BxHxD). RSK-tekniska rådet godkände förändringen vid sitt ordinarie möte 2017-11-28 med följande motivering:

Då förändringen gäller en minskning som inte borde beröra montaget och liknande bedömde mötet enhälligt att bifalla önskemålet. En förutsättning är dock att Noha Norway AS vid anmodan från köpare utan kostnad ska skicka skåp med samma djup om detta av någon anledning skulle behövas.

Följande nummer är berörda av ändringen:

  • 422 73 74
  • 422 73 75
  • 422 97 15
  • 422 97 16
  • 422 73 82
  • 422 73 83