RSK-Tekniska rådet överens gällande termer för vattenfelsbrytare

Publicerad: 23 jan 2019

Produkter rörande vattenfelsutrustning har ökat lavinartat de senaste åren på den svenska marknaden. Dock har det uppstått en begreppsförvirring vad som egentligen menas med vattenfelsbrytare, läckagebrytare, vattenbrytare eller vattenlarm. Detta har bland annat medfört problem när det finns kravställning på vattenfelsbrytare och termen har tolkats olika av tillverkare, grossister, installatörer och försäkringsbolag. Nu har VVS-fabrikanter och VVS-grossister via RSK-Tekniska Rådet beslutat om dess betydelse och vilka termer som ska användas i den nationella produktdatabasen för VVS-produkter – RSK-databasen.

De termer som nu appliceras i RSK-databasen och dess betydelse är:

Vattenfelsbrytare: Använder mätning och/eller sensorer för att övervaka hela tappvattensystemet och identifiera läckage samt stänga av vattnet centralt.
Läckagebrytare: Använder mätning och/eller sensorer för att övervaka lokalt och identifiera läckage samt stänga av vattnet lokalt eller centralt.
Vattenbrytare: Använder fjärrstyrning för att stänga av vattnet centralt eller lokalt.
Vattenlarm: Använder lokala sensorer för att identifiera läckage och larma.

– Jag är otroligt glad att RSK-Tekniska Rådet nu enats om dessa termer som vi nu kommer att applicera i RSK-databasen. Jag hoppas också att andra aktörer, som exempelvis försäkringsbolag och olika provningsorgan, kommer att tillämpa dessa termer, säger Marcus Stenvall, Produktionsansvarig på VVS Information Data, och fortsätter:
– Att bestämma vad som är vad kan verka aningens banalt och enkelt, men verkligheten är annorlunda. Det är av yttersta vikt att alla parter menar samma sak. Därför har detta beslut fått ta tid och det har diskuterats grundligt under året som gått.
I och med att detta nu appliceras i RSK-databasen kommer även dessa termer att användas av VVS-grossisterna och de system som hämtar produktdata från RSK-databasen.

För ytterligare information kontakta Produktionsansvarig på VVS Information Data:
Marcus Stenvall
08-556 957 85
marcus.stenvall@vvsinfo.se


RSK-Tekniska Rådet består av representanter utsedda av VVS Informations ägarorganisationer, VVS Fabrikanternas Råd och Svenska Rörgrossistföreningen VVS. RSK-Tekniska Rådets roll är att säkerställa kvaliteten i RSK-databasen genom att ta beslut, eller ta fram beslutsunderlag, för alla frågor som rör RSK-systemets innehåll, hantering och regelverk. Detta gör att hela RSK-systemet byggs på branschbeslut vilket i sin tur säkerställer att RSK-databasen innehåller och hanterar den information som branschen efterfrågar.

VVS Information Data AB ägs till lika delar av Svenska Rörgrossistföreningen VVS och VVS Fabrikanternas Råd och har som uppgift att skapa nytta för branschen genom effektiva produktinformationslösningar.