RSK-Tekniska Rådet

Publicerad: 14 okt 2014

RSK-Tekniska Rådet är verksamt i alla frågor som rör RSK-systemets innehåll, hantering och regelverk.

I början av september hade RSK-Tekniska Rådet sitt första möte. RSK-Tekniska Rådet har till uppgift att ta beslut, eller ta fram beslutsunderlag, för alla frågor som rör RSK-systemets innehåll, hantering och regelverk.

RSK-Tekniska Rådet är verksamt i alla frågor som rör RSK-systemets innehåll, hantering och regelverk.

De har också till uppgift att förvalta den nya filstandarden, RSK-filen, som på sikt ska innefatta RSK-ansökan, komplettering av produktinformation och massuppdatering. RSK-filen är ett standariserat format för att samla in och sprida produktinformation från leverantör, importör eller agent till VVS-grossist eller annan aktör som har nyttjanderättsavtal med VVS-Information.

RSK-Tekniska Rådet kommer normalt att sammanträda fyra gånger per år. Ledamöterna i rådet består av medlemmar från våra båda ägarorganisationer; VVS-Fabrikanternas Råd och Svenska Rörgrossistföreningen VVS (RGF).