Samarbete om gemensamt digitalt utdataformat för iBVD och eBVD

Publicerad: 10 apr 2018

För att på sikt gynna spårbarhet och ett effektivt framtida digitalt informationsflöde av miljö- och innehållsfakta har branschen nu enats om ett samarbete kring ett gemensamt digitalt utdataformat för miljöinformation om byggmaterial från både installations- och byggsektorn.

En mycket viktig aspekt för framtida digital utveckling är att företagen ska kunna lämna sin information en gång i ett standardiserat format och inte göra om samma arbete flera gånger. På samma sätt ska den som använder informationen digitalt kunna luta sig mot standardiserade begrepp.

Att medverkande företag i RSK-databasen kan fortsätta använda RSK-databasen, som källa för produktinformation och de verktyg vi erbjuder, samtidigt som vi enas om ett gemensamt utdataformat där den som efterfrågar också kan hämta sin unika eBVD-deklaration ur eBVD-systemet är ett steg i rätt riktning, tycker vi.

Ett samverkansprojekt startas nu upp för att skapa förutsättningar för sömnlösa gränssnitt och en utveckling av det framtida digitala eBVD-formatet.

Läs pressreleasen här.