iBVD

En byggvarudeklaration för installationsprodukter.

iBVDFör att möta behovet av lätt tillgänglig miljöinformation har el- och VVS-branschen samlats kring en byggvarudeklaration anpassad för installationsprodukter, iBVD. Informationen kopplas mot RSK-nummer (för VVS-produkter) respektive E-nummer (för elprodukter), alltså de väletablerade system som används av tillverkare, grossister och installatörer.

Att hitta och förmedla all relevant information om produkten på ett ställe, anpassat för installationsprodukter och sökbart efter de begrepp som används i branschen, är några skäl att använda iBVD.

Ett viktigt syfte har varit att förenkla för den som ska fylla i informationen genom att säkerställa att informationen är relevant för installationsprodukter och att stöd finns för att underlätta inmatning. Byggvarudeklarationen ska täcka behovet, med syftet att deklarera materialinnehåll och resurs- och miljöpåverkan under produktens livscykel, oavsett var i värdekedjan informationen efterfrågas.

Under arbetet med att ta fram kravbilden för iBVDn har ambitionen varit att så långt som möjligt använda etablerade begrepp med syftet att alla delar i värdekedjan ska kunna tolka informationen på samma sätt. Det är en förutsättning för att kunna skapa rationella processer. Exempelvis används ämneslistor för kemiska ämnen och legeringar med koppling till CAS/EG-nummer och kandidatlistan.

Byggvarudeklarationer används idag som underlag till de flesta av miljöbedömningssystemen, exempelvis Byggvarubedömningen och Sundahus. Med iBVDn är ambitionen att underlätta arbetet med att få in information ytterligare ett steg.

iBVD Gustavsberg

Byggvarudeklarationen iBVD administreras i samma verktyg som produktinformationen för RSK-numren vilket gör att gemensam information, bl a företagsinformation och artikelidentiteter, inte behöver underhållas dubbelt. När tillverkaren väljer att publicera sin iBVD så blir den också tillgänglig för marknaden på artikelnivå via RSK-databasens publika del, rskdatabasen.serskdatabasen.se.

Frågor och svar

Hur får jag åtkomst att skapa iBVD?

Som tillverkare behöver man ett konto i RSK-databasen. Har man RSK på sina produkter så har man redan ett konto och huvudansvarig på företaget kan sätta behörigheten för utvalda personer. Har man inte RSK idag så kontaktar man VVS Information (info@vvsinfo.se).

Klicka på nedanstående ikoner för att ladda hem en ifyllnadsmall på engelska (för exempelvis dialog med utländska underleverantörer).