Uppdatering av ETIM Dynamic

Publicerad: 12 okt 2020

Den 30 september uppdaterades VVSin och RSK-databasen med den senaste ETIM Dynamic-versionen. Detta är den sista Dynamic-uppdateringen innan ETIM 8 lanseras. Förutom förändringar rörande egenskaper och värden är det totalt 52 nya klasser i uppdateringen, de nya klasserna som främst berör sortimentet i RSK-databasen är:

EC004089 – Shuntgrupp/Pumpgrupp

EC004188 – Oljemunstycke

EC004484 – Metallrör förisolerat

EC004485 – Vattenmätare

EC004511 – Oljefilter

EC004540 – Blandningskärl

EC004542 – Sanitetsfixtur

EC004546 – Valvstöd

EC004573 – Tillbehör/Reservdelar rör-i-rör-system

Tre klasser som har utgått och ersatts av en eller flera nya klasser är:

EC010671 – Packning, ersätts av EC001181 – Packning

EC011651 – Tillbehör/Reservdelar pumpautomat, ersätts av EC011040 – Tillbehör/Reservdelar pumpar (mekaniska komponenter) och EC011491 – Tillbehör/Reservdelar pumpar (elektriska komponenter)

EC012358 – Reservdelar pumpar, ersätts av EC011040 – Tillbehör/Reservdelar pumpar (mekaniska komponenter) och EC011491 – Tillbehör/Reservdelar pumpar (elektriska komponenter)

De artiklar i RSK-databasen som var klassade med någon av de utgångna klasserna har klassats om så att de numera ligger i någon av de nu aktuella klasserna.

Som vid varje uppdatering av ETIM-modellen är det bra att se över sitt sortiment då det kan ha tillkommit egenskaper och värden i de klasser där ens artiklar är klassade. Detta för att övergången till ETIM 8 ska bli så liten och enkel som möjligt. Den som jobbat kontinuerligt med sitt sortiment vid varje uppdatering kommer vara väl rustad för övergången till ETIM 8.