Uppdatering ETIM Dynamic (8.0)

Publicerad: 5 jul 2021

VVSin har uppdaterats enligt senaste ETIM Dynamic, som avser ETIM 8 inklusive godkända ändringar till kommande version ETIM 9. Det ger möjlighet att redan nu uppdatera enligt kommande ETIM modell. Standardversion i systemet är tills vidare fortsatt ETIM 8.

Uppdatering av Dynamic-versionen sker normalt en gång i kvartalet.

En av de stora förändringarna i denna uppdatering är den nya klassen EC004604 – Lock/Galler för brunns-/gatubetäckning. Lock och galler för brunns- och gatubetäckningar har tidigare inte kunnat beskrivas på ett bra sätt med ETIM, utan produkterna har beskrivits i respektive huvudklass. Nu ska de dock beskrivas med denna klass. Vi kommer efter sommaren hålla en kortare information kring detta område.

Det har också skett en städning bland de klasser som berör Avluftare och Luftare:

EC011404 – Avluftare/Luftare för distributionsledning och EC010521 – Avluftnings-/Luftningsventil har raderats och ersätts av EC010022 – Avluftare/Luftare (kombinerad).

Följande klasser har också fått förtydligade klassnamn:

EC010131 – Luftare (icke trycksatt system)
EC010959 – Luftare (trycksatta system)
EC010117 – Avluftare (automatisk)
EC010260 – Luft-/Smutsavskiljare (kombinerad) för värme-/kylsystem
EC010072 – Termostatisk avluftare (ånga)
EC010047 – Avluftare (manuell)