Vad gör RSK-databasen så speciell egentligen

Publicerad: 14 okt 2014

Några bra skäl att medverka i RSK-databasen.

Och varför ska man ha sina produkter i den? Det vanligaste svaret är: Kunderna kräver det. Och så kan det nog vara för en del.

Vi på VVS-Information, som arbetat med databasen sedan nittiotalet vill faktiskt hävda att det finns fler och till och med bättre skäl att medverka i RSK-databasen.

Vad gör RSK-databasen så speciell egentligen

  • Av hävd är RSK-nummer det som används av VVS-branschens professionella aktörer (Installatörer, konsulter, kommuner med flera).
  • RSK-databasen har, i runda slängar, 160 000 sökningar varje månad. Det gör att du får större och mer träffsäker exponering av dina produkter i och med att professionella VVS-aktörer söker i RSK-databasen.
  • RSK-databasen är under ständig utveckling, för att både du som innehavare av RSK-nummer ska få bästa möjliga exponering och för att användarna ska få bästa möjliga information.
  • Efter 2010 har vi lagt stort fokus på benämningarna. Vi har fått stor uppmärksamhet kring kvaliteten på den tekniska informationen i RSK-databasen. Kvaliteten och djupet på den tekniska informationen underlättar för branschens alla professionella aktörer.
  • RSK-databasen är tillgänglig. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Och den är tillgänglig för alla.
  • RSK-databasen ägs av VVS-fabrikanternas råd och av Rörgrossistföreningen. Vi är driver databasen för branschens bästa. Och vi har ständigt ett öra mot marken för att kunna ligga i framkant. Det stora bildprojektet var t.ex. ett krav från användarna. Och det har visat sig att med bilder i databasen har vi ökat besöken från 60 000 till 80 000 i månaden.