Nyheter

ETIM uppdatering 6.i

Under förra hösten och början på året har vi haft sex parallella arbetsgrupper som, under ledning av Marcus Stenvall (VVS Information) och Christer Nordemo (Branschkonsult), arbetat hårt med att förbättra ETIM-modellen och anpassa den för den svenska marknadens behov. Resultatet har blivit över 120 stycken olika förändringsförfrågningar, så kallade RFC, som succesivt blivit uppdaterade i … Continued

iBVD – en byggvarudeklaration för installationsprodukter

El-, kabel-, VA- och VS-branscherna (leverantörer och grossister) har gemensamt arbetat fram en byggvarudeklaration som ska vara saklig, kvalitativ och relevant för installationsprodukter. Utgångspunkten har varit de olika dokument som branscherna idag använder och ambitionen är att underlätta övergången till en mer digitaliserad information. För att möta behovet av lätt tillgänglig miljöinformation har el- och … Continued

CAD-objekt och AMA-texter

Nu kan man som leverantör ladda upp sina CAD-objekt och AMA-texter i RSK-databasen.

Nyhetsbrev maj 2017

Nytt nyhetsbrev från VVS-Info, här kan du läsa om bland annat hur FM Mattsson och NIBE har ETIM-klassat och berikat sina RSK-nummer. Läst hela nyhetsbrevet här

ETIM upp. 2017-04

En uppdaterad version av ETIM HVAC finns nu tillgänglig i RSK-databasen och VVSin. Uppdateringen gäller version 6.i (intermediate) vilket är den officiella versionen ETIM 6 inkl godkända förändringar som kommer att komma i version 7. I uppdateringen har följande nya klasser lagts till samt ett antal tillägg och justeringar till befintliga klasser. EC003268 Servisventil EC003485 Fosforfälla/-filter EC003486 Minireningsverk … Continued

ETIM uppd. 2017-03

En uppdaterad version av ETIM HVAC finns nu tillgänglig i RSK-databasen och VVSin. Uppdateringen gäller version 6.i (intermediate) vilket är den officiella versionen ETIM 6 inkl godkända förändringar som kommer att komma i version 7. I uppdateringen har ett antal översättningar justerats/förfinats samt att följande egenskaper lagts till, EF011782 Reglerbar utgående temperatur EF011783 Med blandningsfunktion … Continued

Nyhetsbrev januari 2017

Nytt nyhetsbrev med information kring möjligheten att lägga in flera olika bilder. Nya utbildningstillfällen, både i administrationsverktyget och i ETIM. Samt en summering av 2016 och en blick framåt. Läs hela nyhetsbrevet här.

ETIM uppd. 2017-01

En uppdaterad version av ETIM HVAC finns nu tillgänglig

ETIM uppd. 2016-12

En uppdaterad version av ETIM HVAC finns nu tillgänglig