Nyheter

Nyhetsbrev februari 2019

Nya utbildningstillfällen (20 mars, 3 april och 24 april), RSK-tekniska rådet överens gällande termer för vattenfelsbrytare och rekord i RSK-ansökningar

RSK-Tekniska rådet överens gällande termer för vattenfelsbrytare

Produkter rörande vattenfelsutrustning har ökat lavinartat de senaste åren på den svenska marknaden. Dock har det uppstått en begreppsförvirring vad som egentligen menas med vattenfelsbrytare, läckagebrytare, vattenbrytare eller vattenlarm. Detta har bland annat medfört problem när det finns kravställning på vattenfelsbrytare och termen har tolkats olika av tillverkare, grossister, installatörer och försäkringsbolag. Nu har VVS-fabrikanter … Continued

REACH informationsplikt – uppdatering

När ett ämne har tagits upp på kandidatförteckningen ställer det vissa krav på företag som tillverkar, importerar eller använder ämnet. Krav föreligger på att informera den egna kunden om att ämnet återfinns i produkten som levereras. Det gäller om mängden av ämnet överstiger 0,1 viktprocent. I lagstiftningen står det att man ska informera mottagaren av … Continued

Nyhetsbrev december 2018

Dags att se över sitt sortiment. Årsfaktureringen baserar sig på de artiklar som är aktiva den 31/12 2018. Ny ETIM-version. Och slutligen GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Nyhetsbrev oktober 2018

VVS-Information medverkar på Fastighetsfokus VVS, information om REACH samt information om utbildningar.

REACH informationsplikt i RSK-formatet

[2018-12-18] Information om REACH informationsplikt i RSK-databasen har uppdaterats efter överenskommelse mellan Svenska rörgrossistföreningen VVS och VVS-Fabrikanterna. Läs mer här. När ett ämne har tagits upp på kandidatförteckningen ställer det vissa krav på företag som tillverkar, importerar eller använder ämnet. Krav föreligger på att informera den egna kunden om att ämnet återfinns i produkten som … Continued

Nyhetsbrev september 2018

Nya utbildningstillfällen i höst, ETIM omklassning på delar av VVS-sortimentet och antalet högupplösta bilder ökar stadigt.

Ny ETIM-version i RSK-databasen

Numera är ETIM version 7.d standard i VVSIN och RSK-databasen. Detta betyder att ETIM version 7 tillsammans med de senaste godkända ändringarna i ETIM är tillgängligt. En förändring som bland annat skett är att samtliga Tvättställsöverskåp och Spegelskåp nu finns i en och samma klass (EC011384 – Tvättställsöverskåp). De produkter som var klassade med den … Continued

Rörgrossisterna uppdaterar klassiskt rörsortiment

Trots att produktutvecklingen i VVS-branschen är snabb så används fortfarande det ”klassiska rörsortimentet” med gängrör, aducerade rördelar och liknande med jämna mellanrum. Dessa produkter har hängt med sedan långt innan VVS-grossisterna på 1940-talet införde den gemensamma produktkatalogen, som numera i modern form går under namnet RSK-databasen. Men även om de gamla rördelarna ser likadana ut … Continued

Nyhetsbrev juni 2018

Nytt nyhetsbrev ute nu. Här kan du läsa om öppettider på VVS-Information i sommar, ETIM, de två nya dokumenttyperna konfigurationsguide och snabbguide, samt GDPR och hur det hanteras av oss.